Licencja sponsorska

Licencja sponsorska/teamowa niezbędna jest do uczestniczenia w zawodach z nazwą  własnego teamu/sponsora. Zawodnicy reprezentujący danego sponsora nie muszą być zrzeszeni w jednym klubie. Informacja o sponsorze widoczna będzie, między innymi na wynikach pomiaru czasu. Procedura uzyskania licencji sponsorskiej opisana jest w poniższych punktach. Licencje sponsorskie przeznaczone są dla zawodników, którzy posiadają już licencję zawodniczą.

1. Wniosek o licencję sponsorską

W pierwszej kolejności wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek. Na wniosku możesz wpisać kilku zawodników.

Wniosek znajdziesz tutaj.

2. Opłata

Za każdego zgłoszonego zawodnika należy uiścić płatność w kwocie 100 zł., na konto PZM:
35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

dane te znajdziesz również na stronie www.pzm.pl w zakładce kontakt. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

3. Wysyłka wniosku

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu prześlij na adres:

Polski Związek Motorowy
Zarząd Główny

ul. Kazimierzowska 66
02-518 Warszawa

(najlepiej kurierem lub listem poleconym priorytetowym)

Wyrobienie licencji może trwać od kilku do kilkunastu dni roboczych.

Przed wysłką w formie papierowej możesz wysłać skan na: sekretariat@pzm.pl