Licencja a

Nowa licencja w sezonie 2023 – wyrobienie (zmiana z licencji B na A)

KOSZT: 120 zł.

KROK 1

W celu wyrobienia licencji pit bike A należy:

 • wypełnić, wydrukować i podpisać wniosek o przyznanie licencji: WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI  (na podpisanym należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej – pieczęć i podpis swojego klubu oraz Zarządu Okręgowego PZM)
 • pamiętaj o podpisaniu przez lekarza zaświadczenia będącego na wniosku lub o dołączeniu zaświadczenia o takiej samej treści
KROK 2

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie dokonania opłaty – 120 zł.  (w tytule wpisz: imię i nazwisko wnioskującego, licencja pit bike),
– 2 fotografie,
– druk danych osobowych – DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
– licencję B,
-formularz: FORMULARZ PZM
kopię badania lekarskiego wykonanego w 2023 roku – tj. kopię żółtej książeczki (licencja zachowuje ważność w okresie ważności badań lekarskich).

W zależności od zasad w Twoim klubie płatności dokonaj na konto klubu lub bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PZM, tę kwestię musisz ustalić w swoim klubie 😉

Zawodnicy MX Otopit Toruń dokonują wpłat na konto klubu.

  KROK 3

  Wniosek należy złożyć w biurze Zarządu Głównego PZM, chyba że Twój klub zrobi to za Ciebie.

  KROK 3 - ZAWODNICY MX OTOPIT TORUŃ

  Zawodnicy MX Otopit Toruń:

  -komplet dokumentów dostarczyć do PITBIKE.PL. (osobiście bądź pocztą/kurierem na adres PITBIKE.PL ul. Spółdzielcza 8, 87-162 GRĘBOCIN)

  Konta do wpłat dla zawodników MX Otopit Toruń:

  25 9511 0000 0016 2380 2000 0010

   

  WAŻNE
  • Czas oczekiwania na licencję jest uzależniony od pracy Zarządu Głównego PZM. Dokumenty należy złożyć minimum miesiąc przed zawodami.
  • PAMIĘTAJ! Do wydania licencji konieczne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu motorowego – na wniosku o wydanie licencji lub zaświadczenie wystawione przez przychodnie/gabinet lekarski.
  • Licencję A otrzymać mogą zawodnicy, którzy w 2022 roku wystartowali i ukończyli co najmniej 2 rundy zawodów.
  • Jeśli jesteś niepełnoletni/a na wniosku muszą podpisać się opiekunowie prawni.
  CST