Informujemy o trwającym naborze dla firm chcących włączyć się w organizację zawodów pit bike.

Zakończono już możliwość składania ofert do tegorocznego Pucharu Polski Pit Bike, wciąż otwarty jest nabór dla firm chcących wesprzeć Mistrzostwa Polski Pit Bike. Na propozycje czekamy do 13 kwietnia b.r., tak by dokonać weryfikacji i podpisać umowę współpracy. 

Wyciąg z regulaminu

1.4.6. Promotor rozgrywek, wyznaczony przez PZM posiada wyłączne prawo akceptowania i dopuszczania do rozgrywek marek, dostawców części (w tym opon) oraz importerów marek. Przy akceptacji i dopuszczaniu innych marek istotnymi będzie rozwój dyscypliny oraz bezpieczeństwo. Wszystkie podmioty dostarczające motocykle i części do nich (w tym opony) na rozgrywki o randze Pucharu bądź Mistrzostw Polski muszą mieć zawartą umowę z promotorem rozgrywek. Umowa zawarta powinna być nie później niż 45 dni przed startem

rozgrywek. Analiza bezpieczeństwa przed zawarciem umowy polegać będzie między innymi na weryfikacji dokumentacji dot. produktu, certyfikatów dopuszczających produkt do użytku na rynku polskim, ubezpieczenie OC. Elementem zawarcia umowy będzie konieczność wkładu finansowego – partycypacji w kosztach organizacji zawodów cyklu – nie więcej niż średnia, miesięczna wartość ekspozycji mediowej wygenerowana przez Promotora w roku poprzedzającym zawarcie umowy. Kontakt z Promotorem: sylwia@otopit.pl.